Certificeringsstandard får et nøk opad

Certificeringsstandard får et nøk opad

 ·  Certificeret Hosting  ·  IT Forum Esbjerg

Som noget nyt i 2016 skal medlemsvirksomheden opfylde mindstemål for god hosting dette kræver at hosteren lever op til disse absolutte minimumskrav hvad angår faciliteter i datacentret:

   • Køle-anlæg
   • Brandslukning
   • Backup-facilitet – skal være i 2 separate lokationer
   • Nødstrømsanlæg
   • Redundante internetforbindelse – minimum 2 internet forbindelser

 

Certificeringsordningen Hostingcertifikatet tjener to formål: For det første sikrer den, at BFIH’s medlemmer leverer ydelser, som er dokumenterede og som lever op til branchens krav om god hosting. Og for det andet er den med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed i medlemmernes kommunikation med deres kunder.

Hostingcertifikatet er krumtappen i BFIH’s virke, idet vi som brancheforening bruger mange ressourcer på at udvikle ordningen og behandle (re)certificeringsansøgninger fra medlemmerne, mens medlemmerne hvert år skal forny deres certificering.

For at blive certificeret skal medlemsvirksomheden bl.a. leve op til følgende:

 • Leve op til BFIH’s mindstemål for god hosting
 • Levere en ISAE 3402 revisoreklæring med reference til ISO27002. Disse forkortelser dækker over en veldefineret proces, som virksomheden hvert år følger for at beskrive og dokumentere, hvordan man med produktionsapparat og processer leverer ydelser til kunderne. Virksomhedens materiale kontrolleres stikprøvevis af en uvildig it-revisor, som udsteder erklæringen
 • Benytte SLA’er, som i disposition og indhold lever op til BFIH’s krav samt er tilgængelige for kunderne
 • Være økonomisk stabilt, bl.a. målt ved driftsresultat og egenkapital
 • Være dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikringer

 

Læs mere om vores Certificeret Hosting eller se vores Hosting Certifikat

Tilbage
 

Vil du vide mere?

Første skridt på vejen til en IT-løsning, der fungerer hver eneste dag, er et godt møde.
Lad os mødes og tale om jeres behov og udfordringer, så finder vi den rette løsning til jer.

book møde